درآمدی بر مبانی و روشهای روان‌شناختی تربیتی عفاف و حجاب

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1397
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
تعداد صفحات : 532
قیمت (ریال) : 650000 ریال

چکیده کتاب

این کتاب، مفهوم وسيع‌ عفاف و حجاب شرعي را به عنوان يكي از ابعاد آن، بررسي کرده است. فصل اول به تبیین موضوع، ضرورت، اهداف و روش تحقیق این کتاب می‌پردازد. فصل دوم دیدگاه فقه اسلامی در مورد عفاف و خویشتنداری جنسی را در دو حوزه کلی مباحث فردی و ارتباطی ارائه داده است. در فصل سوم مباني روان شناختي عفاف در ضمن صفاتی مانند حيا، حريم طلبي، پيشگيري از نگاه جنسي به زن، تعديل نياز جنسي، لزوم مهار نیاز خودآرايي زنان و نیاز به سلامت روانی و جسمی شرح داده شد. در فصل چهارم آسیب های روش تربیت عفاف در جامعه ایرانی در یک مدل نظری در 5 حوزه خانواده، محیط های آموزشی، رسانه ها، نهادهای حکومت و موقعیت های مذهبی، ارائه شد. در فصل پنجم زمینه‌ها و بسترهای لازم برای تربیت عفاف در متون اسلامی بررسی شد. در فصل ششم و هفتم روش های درونی سازی و آموزش عفاف شرح داده شد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.