آسیب‌شناسی تبلیغ دینی با تاكيد بر مخاطبان جوان

نوبت چاپ : دوم
سال چاپ : 1397
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 200
قیمت (ریال) : 110000 ریال

چکیده کتاب

با وجود پیشرفت‌های گستردة مبلغان اسلامی در حوزه‌های گوناگون تبلیغ دینی به نظر می‌رسد تأثیرات هدایتی ـ تربیتی این‌گونه تبلیغ‌ها برای جوانان کاهش یافته است. بدون تردید بررسی آسیب‌شناسانة سه حوزه از مؤلفه‌های اصلی تبلیغ دینی(مبلغ، روش و محتوا) براساس روش گراندد تئوری ما را در جهت فهم بهتر موضوع یاری خواهد کرد. یافته‌های علمی این پژوهش، از جمله، کاستی‌های ذیل را گزارش می‌کند: ضعف مهارت‌های علمی مبلغان، نداشتن ارتباط سازنده و گرم آنان با جوانان؛ برقرار نبودن ارتباط مستمر اجتماعی مبلغان با جوانان، استفاده نکردن مبلغان دینی از تکنیک‌های ارتباط مؤثر، بهره نگرفتن آنان از روش‌های آموزشی تأثیرگذار،‌ مطابق نبودن محتوای تبلیغ دینی با منابع اصیل اسلامی و تناسب نداشتن محتوا با نیازهای امروز نسل جوان. تجزیه و تحلیل آسیب‌های یادشده، علمی نبودن روش‌های تبلیغی و قانع‌کننده نبودن محتوای تبلیغ دینی را گزارش می‌کند؛ بنابراین می‌توان متقاعد کننده نبودن را به عنوان نظریة برخاسته از این پژوهش معرفی کرد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.