دعوت به همكاري گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در راستاي سياست ابلاغي وزارت علوم تحقيقات و فن‌اوري در صدد تهيه متون درسي و یا منابع مطالعاتي متناسب با دروس مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مختلف حقوق می باشد.

بدین وسیله از كليه استادان، محققان و حقوقدانان حوزوي و دانشگاهي دعوت به همکاری می شود.

شماره هاي تماس 

مدیر گروه حقوق:  حسین جوان آراسته     ۰۹۱۲۲۵۳۹۹۷۶

كارشناس گروه حقوق: محسن احسانی   ۰۲۵۳۲۱۱۱۳۷۷

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.