جامعه شناسی خانواده با نگاهی به منابع اسلامی

نوبت چاپ : هفتم
سال چاپ : 1398
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 300000 ریال

چکیده کتاب

كتاب حاضر بر پاية مطالعه‌اي ميان‌رشته‌اي با تلفيق رويكردهاي ديني و جامعه‌شناختي تدوين شده و دو هدف اساسي را دنبال مي‌كند: نخست، تثبيت انديشة علوم انساني اسلامي در مجامع علمي كه ضرورت آن در سال‌هاي اخير بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود؛ دوم، بومي‌سازي علوم انساني كه در مقايسه با هدف نخست، موافقان بيشتري دارد؛ چرا كه كاستي‌هاي علوم انساني غير بومي امروزه آشكارتر شده است.
اين كتاب، تلخيص و تكميل كتاب اسلام و جامعه‌شناسي خانواده است كه نخستين چاپ آن در سال 1383 منتشر شد. مباحث كتاب در قالب پنج بخش تنظيم شده است؛ بخش نخست به بررسي موضوع ازدواج مي‌پردازد؛ در بخش دوم، ساختار خانواده و در بخش سوم، كاركردهاي خانواده بررسي شده است؛ بخش چهارم به مباحث خشونت خانگي، طلاق و راهكارهاي تحكيم خانواده اختصاص دارد و سرانجام بخش پنجم به پاره‌اي مباحث نظري در حوزة جامعه‌شناسي خانواده مي‌پردازد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.