مدیريت آموزش‌های تخصصی و تحصیلات تکمیلی

 

به‌منظور ايجاد و توسعه آموزش‌های ميان‌رشته‌ای در تحصيلات تكميلی متناسب با رسالت پژوهشگاه و تامين كادر علمی و نيازهای پژوهشی در حوزه ماموريت پژوهشگاه، از سال ۱۳۷۴ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اقدام به برگزاری دوره تحصيلات تكميلي در دو مقطع كارشناسی ارشد و دكتری تخصصی نموده است.

در مقطع كارشناسي‌ارشد رشته‌های تاريخ اسلام، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فلسفه آموزش و پرورش، علوم قرآن و حديث با گرايش فلسفه تفسير، مطالعات تاريخ تشيع و مديريت دولتي و در مقطع دكتری تخصصي رشته‌های علوم اقتصادی با گرايش اقتصاد اسلامی، علوم قرآن و حديث با گرايش فلسفه تفسير، روان‌شناسی، جامعه‌شناسي، مديريت دولتی با گرايش رفتار سازمانی و فلسفه تعليم و تربيت را برگزار نموده است.

 

شرح وظایف

۱. برنامه‌ريزي و بهره‌برداري مطلوب از امكانات و تسهيلات و تجهيزات و نيروي انساني آموزشي و پژوهشي در جهت ارتقاي سطح علمي پژوهشگاه؛
۲. هماهنگ ساختن فعاليت‌هاي آموزشي پژوهشگاه در رشته‌ها و گرايش‌هاي مختلف با همكاري رؤساي پژوهشكده‌ها؛
۳. بررسي و ارزيابي متون درسي اساتيد به منظور اطمينان از انطباق آنها با برنامه‌ها و سرفصل‌هاي مصوب؛
۴. تهيه و تنظيم برنامه‌هاي آموزشي و واحدهاي درسي مورد نياز براي تدريس در هر رشته تحصيلي در محدوده مقررات؛
۵. هماهنگي و نظارت بر اجراي امور آموزشي و تحقيقاتي دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي با همكاري پژوهشكده‌هاي ذيربط در چارچوب مقررات مربوط؛
۶. اقدام در مورد توسعه دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي در راستاي تأمين نيازهاي تخصصي كشور؛
۷. انجام امور مربوط به آزمون تحصيلات تكميلي با همكاري سازمان سنجش؛
۸. نظارت بر عملكرد آموزشي پژوهشكده‌ها؛
۹. اظهار نظر درباره ساعات تدريس و تحقيق و كار علمي اعضاي هيئت علمي؛
۱۰. بررسي و ارائه پيشنهادهاي ارائه‌شده در مورد اصلاح سرفصل‌ها، اصلي يا اختياري بودن عناوين دروس و تعيين محتواي دروس با توجه به آخرين پيشرفت‌هاي علمي جهت ارائه به مراجع ذيصلاح جهت تصويب؛
۱۱. ارسال فرم‌هاي اعلام ظرفيت به گروه‌هاي آموزشي و بررسي ظرفيت‌هاي اعلام‌شده از سوي گروه‌هاي مزبور و تطابق با آيين‌نامه‌هاي موجود؛
۱۲. همكاري در تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به حوزه معاونت پژوهشي، آموزشي و فناوري پژوهشگاه؛
۱۳. تهيه، تدوين و ارسال گزارشات مربوط به حوزه مديريت آموزش‌هاي تخصصي و تحصيلات تكميلي پژوهشگاه به مراجع ذيربط؛
۱۴. دبيري شوراي آموزشي پژوهشگاه و تنظيم و تدوين مصوبات اين شورا؛
۱۵. تهيه و تنظيم و نگهداري برنامه‌هاي مصوب آموزشي دانشجويان در كليه دوره‌هاي مقاطع مختلف تحصيلي و مقررات مربوط به صورت كاتالوگ‌هاي معرفي دوره‌هاي كليه مقاطع مختلف تحصيلي؛
۱۶. تهيه و ابلاغ تقويم آموزشي پژوهشگاه و نظارت بر تنظيم برنامه‌هاي هفتگي و امتحاني دروس دوره‌هاي مقاطع مختلف تحصيلي پژوهشگاه؛
۱۷. نظارت بر حسن اجراي آيين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات آموزشي در واحدهاي ذيربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشي در واحدهاي تابعه؛
۱۸. رسيدگي به مشكلات دانشجويان در مقاطع تحصيلي و برآورد نارسايي‌هاي آيين‌نامه‌ها و مصوبات و پيشنهاد راه‌حل به معاونت پژوهشي، آموزشي و فناوري پژوهشگاه؛
۱۹. استفاده از آمار و اطلاعات جهت نظارت و ارزيابي دانشجويان جديدالورود و دانش‌آموخته مقاطع مختلف تحصيلي؛
۲۰. نظرخواهي از پژوهشكده‌ها در خصوص تغييرات برنامه‌هاي آموزشي آنها؛
۲۱. انجام امور ثبت‌نام و امتحانات دانشجويان در كليه مقاطع مختلف تحصيلي براساس سياست‌هاي متخذه؛
۲۲. انجام امور مربوط به نظام‌وظيفه پذيرفته‌شدگان؛
۲۳. پيگيري كليه امور رفاهي دانشجويان؛
۲۴. انجام امور مربوط به مشاوره دانشجويان؛
۲۵. انجام امور مربوط به دانشجويان شاهد و ايثارگر؛
۲۶. پاسخگويي به سؤالات دانشجويان در زمينه امور آموزشي؛
۲۷. انجام امور مربوط به صدور گواهي، معرفي‌نامه و ساير مكاتبات؛
۲۸. تهيه آمار و اطلاعات مربوط به دانشجويان و تنظيم قرارداد دانشجويان بورسيه؛
۲۹. ابلاغ برنامه‌هاي امتحاني بر طبق تصميمات متخذه به گروه‌هاي پژوهشي و نظارت بر امر امتحانات پايان‌ترم؛
۳۰. دريافت ليست نمرات و حضور و غياب و تهيه كارنامه تحصيلي دانشجويان؛
۳۱. انجام امور مربوط به تطبيق واحدها و راهنمايي دانشجويان در زمينه انتخاب درس؛
۳۲. كنترل وضعيت آموزشي كليه دانش‌آموختگان از جهت رعايت تقسيم‌بندي دروس تعيين‌شده، كنترل نمرات مكتسبه و اعمال آيين‌نامه‌هاي مربوط؛
۳۳. صدور گواهي موقت دانش‌آموختگان؛
۳۴. ارسال تأييديه فارغ‌التحصيلي به دانشگا‌ه‌ها و مراكز دولتي و غير دولتي؛
۳۵. نظارت و هماهنگي در كليه امور دانشجويي؛
۳۶. انعكاس نظرات و پيشنهادات دانشجويان به مقامات مسئول پژوهشگاه؛
۳۷. تهيه برنامه‌هاي فوق برنامه در زمينه‌هاي فرهنگي، علمي، تحقيقاتي، ورزشي و هنري؛
۳۸. انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق؛

 

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.