ليست تلفن

                                                                    

راهنماي تماس با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

كد قم

۰۲۵

فكس دبيرخانه

۳۲۸۰۳۰۹۰

تلفكس دفتر رياست

۳۲۸۰۶۰۰۶

پيش شماره پژوهشگاه (مخابرات)

۳۲۱۱۱

دفتر تهران: خیابان انقلاب، بین وصال و قدس، نبش کوچه اسکو

 ۰۲۱-۶۶۴۰۲۶۰۰

  

دفتر رياست و معاونت ها

 

رئيس دفتر رياست (علی قربانی)

۲۵۲

مسئول دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع (محسن اسدی)

۲۴۷

مسئول دفتر معاونت پژوهش، آموزش و فناوري (حسن اسلام بيگي)

۳۳۱

  

روابط عمومي

 

رييس اداره روابط عمومي ()

 

كارشناس مسئول روابط عمومي (حميدرضا محمدي)

۲۰۰

کارشناس روابط عمومی (محمدحسين كاظمي زاده)

۳۷۱

  

فكس روابط عمومي

۰۲۵-۳۲۸۰۶۰۰۱

  

كارشناسان گروه هاي پژوهشي

 

كارشناس گروه علوم سياسي (محسن احساني)

۳۷۷

كارشناس گروه فلسفه و كلام (حسن نصرالهي)

۳۷۶

كارشناس گروه جامعه شناسي (عنايت الله خزاعلي)

۳۵۱

كارشناس گروه حقوق (محسن احساني)

۳۷۷

كارشناس گروه اقتصاد (سيد محمد امام)

۳۵۹

كارشناس گروه علوم تربيتي (حيدر فروزان)

۳۶۲

كارشناس گروه مديريت (محمد سلیمی)

۲۰۴

كارشناس گروه تاريخ اسلام (اسماعيل يارمحمدي)

۳۵۲

كارشناس گروه قرآن پژوهي (محسن احسانی)

۳۷۷

كارشناس گروه روانشناسي (مرتضي برزگر)

۳۵۵

كارشناس گروه فلسفه علوم انساني (سيدعلي طوسي)

۳۶۱

کارشناس کار ویژه تدوین درسنامه های قرآنی (محمد حسین کاظمی زاده)

۳۷۱

  

مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره خانواده

 
کارشناس گروه خانواده (سید محمد امین حسینی)۲۹۸
  

مديران داخلي نشريات

 

مدير داخلي نشريه اسلام و علوم اجتماعي (عنايت الله خزاعلي)

۳۵۱

مدير داخلي نشريه تربيت اسلامي (حیدر فروزان)

۳۶۲

مدير داخلي نشريه جستارهاي اقتصادي ايران (سيدمحمد امام)

۳۵۹

مدير داخلي نشريه روش شناسي علوم انساني (سيدعلي طوسي)

۳۶۱

مدير داخلي نشريه اسلام و مديريت (محمد سلیمی)

۲۰۴

مدير داخلي نشريه مطالعات اسلام و روانشناسي (مرتضي برزگر)

۳۵۵

  

چاپ، فروش و توزیع

 

كارشناس مسئول چاپ و نشر ()

 

توزيع و فروش (محمد دهقانی)

۲۱۹

  

آموزش و تحصيلات تكميلي

 

مدير آموزش و تحصيلات تكميلي (دكتر فولادی)

۲۶۱

كارشناس مسئول خدمات آموزشي (سيد حسين مرتضوي)

۲۶۲

  

فناوري اطلاعات

 

رئيس گروه فناوري اطلاعات (حجت الاسلام احسان سرخه‌اي)

۲۶۷

كارشناس مسئول فناوري اطلاعات (امير حسين عظيمي پور)

۲۶۴

كارشناس برنامه نويسي سيستم (سيد محمد سعيد موسوي)

۲۶۳

كارشناس گروه فناوري اطلاعات ()

 

کارشناس تحلیل گر سیستم (سيد مهدي موسوي نسب)

۲۶۵

  

امور پژوهش و همكاري‌هاي علمي

 

مدير امور پژوهشي و همكاري هاي علمي ()

 

معاون مديريت امور پژوهشي و همكاري هاي علمي (فرهاد سلطاني)

۲۳۶

رئيس گروه همكاريهاي علمي (مهدي غلامي)

۲۳۵

كارشناس مسئول امور پژوهشي (علي قرباني)

۲۳۹

کارشناس مسئول برنامه ریزی‌ نظارت و ارزیابی پژوهشی (ابراهیم عابدینی)۲۰۸
  

آماده سازی و نشر

 

رئیس اداره آماده سازی ونشر (سيدعدنان اسلامي)

۲۴۰

کارشناس مسئول مجلات (حسین عسگری)۲۷۵
  

كتابخانه

 

مدير كتابخانه، مركز اطلاع رساني و مدارك علمي (ابوالفضل احمدي)

۳۰۱

رئيس اداره اطلاع رساني و مدارك علمي (محمد ساجدي)

۳۰۲

رئیس اداره خدمات فنی (داود اصغرپور)

۳۰۴

ميز امانت ()

۳۰۳

  

امور حقوقي

 

كارشناس حقوقي (هاشم نظری)

۲۲۵

  

دبيرخانه هيات جذب

 

مسئول دبیرخانه هیات اجرائی جذب (علی قربانی)

۲۵۲

كارشناس جذب (مهدي محبي)

۲۴۵

  

مديريت منابع انساني و پشتيباني

 

سرپرست مديریت منابع انساني و پشتيباني (علی براتی)

۲۲۱

رئیس اداره كارگزيني (حسين حسيني طايقاني )

۲۳۱

کارشناس مسئول کارگزینی هیأت علمی (علي يحيايي)

۲۳۲

كارشناس مسئول اداره كارگزيني ()

 

رئيس اداره امور عمومي ()

 

كارشناس مسئول پشتیبانی و تدارکات (وحید یزدانی)

۲۵۵

مسئول دبيرخانه (علي سعادتي)

۲۲۲

مسئول نقليه (عليرضا رئيسيان)

۴۰۱

مسئول تاسیسات (امیر افرادی)

۲۳۳

دفتر تهران (اصغر ولي زاده)

۰۲۱-۶۶۴۰۲۶۰۰

واحد تكثير (شهريار عمو)

۲۴۹

امور پیک۲۲۸
  

مديريت مالي

 

مدیر امور مالی (هادی فاضلی نیا)

۲۱۸

معاون مدیریت امور مالی (مهدی اخلاقی)

۲۱۳

رئيس اداره دفترداري و تنظيم حسابها (حسن اسماعيلي)

۲۱۴

رئيس اداره دريافت ، پرداخت و اعتبارات (مهدي اخلاقي)

۲۱۳

رئيس اداره رسيدگي به اسناد (هادي فاضلي نيا)

۲۱۸

كارشناس مسئول امور مالي (ابوالفضل بیاتی)

۲۱۵

کارشناس مسئول امور مالی (علي قاضی)

۲۱۶

  

مديريت  بودجه ، تشكيلات و تحول اداري

 

مدير بودجه ، تشكيلات و تحول اداري (داود خالصي)

۲۲۳

رئيس گروه بودجه ، آمار و اطلاعات (هاشم نظري زاده)

۲۲۶

كارشناس مسئول بهره وري، تحول اداري و آموزش ()

 

کارشناس تشکیلات و طبقه بندی مشاغل (روح الله کرم بابائی)

۲۲۴

  

دفتر فني

 

سرپرست دفتر فني (علي براتي)

۲۲۱

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.