ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1کرسی ترویجی جایگاه ولایت امر و امامت و آثار مترتب برآن در حقوق اساسی ج...جوان آراسته حسينحقوق411396
2کرسی ترویجی معیارهای عدالت توزیعی در عرصه سیاست؛ رویکردی دینیشجاعيان محمد401396
3کرسی ترویجی تعیینات اجتماعی معرفت دینی با تأکید بر علم فقهكافي مجيدجامعه شناسي331396
4کرسی علمی ترویجی حق داشتن، عارض ذاتی وجودطالبی محمدحسین471396
5کرسی علمی ترویجی تبیین فلسفی ساختار مفهوم حق و معنای آنطالبی محمدحسین351396
6پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی عینیّت ماهیّت و وجود - تفسیری جدید از اص...فیاضی غلامرضافلسفه و كلام361396
7کرسی ترویجی ارزیابی سرشت اخلاقی معرفتجوادپور غلامحسینفلسفه و كلام451396
8كرسي ترويجي «ارزيابي سرشت اخلاقی معرفت»جوادپور غلامحسینفلسفه و كلام30611395
9پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « عینیت و ماهیت و وجود»فیاضی غلامرضافلسفه و كلام30621395
10کرسی ترویجی « تبیین فلسفی ساختار مفهوم حق و معنای آن (شایستگی)»طالبی محمدحسینحقوق21391395
11کرسی نظریه پردازی «قانون طبیعی اسلامی» طالبی محمدحسینحقوق33661395
12اجلاسيه نهايي كرسي نظريه پردازي «منطق گفتمان قرآن»علوم قرآني28491395
13پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « نظریه قانون طبیعی اسلامی»طالبی محمدحسینحقوق37361395
14اجلاسیه کرسی نوآوری روش استقرایی ـ قیاسی نظریه سازی دینیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي42701395
15پیش اجلاسیه کرسی نوآوری ارائه چارچوبی روش شناختی برای علوم اجتماعی اس...خسرو پناه عبدالحسینجامعه شناسي41021395
16کرسی علمی ترویجی ارزیابی برنامه دولت در زمینه رفاه و تامین اجتماعی و ا...اقتصاد31191394
17كرسي علمي-ترويجي«عدالت اقتصادي با نگرش اسلامي»عربي سيد هادي34961394
18كرسي علمي-ترويجي «روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آ...نظري حسن آقا33661394
19برگزاری 41 کرسی علمی ترویجی در نیمه دوم سال32611394
20كرسي علمي ترويجي مباني تفسير سلفيفتحي عليعلوم قرآني120131394
صفحه از 4
تعداد موارد : 66