ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست واکاوی، همکاری و هم افزایی حوزه و دانشگاه با تاکید بر عرصه پژوهش غروي سيدمحمدجامعه شناسي3021397
2نشست علمی رابطه میان فرهنگ عامه و فرهنگ دینی(کدهای فرهنگی تمدن شرقی با...سانگ دو کیمجامعه شناسي5001397
3نشست علمی ظرفیت های حوزه و دانشگاه و تعامل این دوتوکل رحمتجامعه شناسي5691396
4نشست علمی راهکارهای کنترل انحرافات اجتماعی در نهج البلاغهفولادی حفیظ اللهجامعه شناسي38261395
5نقد پیش از چاپ کتاب «فلسفه علم و علم ديني با تاکید بر دیدگاه قرآن» كافي مجيدجامعه شناسي43661394
6انديشه شناسي اجتماعي متفكران مسلمانجامعه شناسي51521394
7پیش نشست دین و نظریه فرهنگیمصلح علی اصغرجامعه شناسي22081394
8نشست کلام و علوم اجتماعیجامعه شناسي15641392
9نشست ارائه چارچوب روش شناسي جامعه شناسي اسلاميحسين بستان (نجفى) 42741392
10نشست روش شناسي نظریه سازی در علوم اجتماعي اسلاميحسين بستان (نجفى) 29591390
11نشست جامعه شناسی خانواده در قرآن44241390
12نشست پارادایم جامعه شناسی اسلامی چیستی و روش شناسیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي15001389
13راهكارهاي تحكيم خانواده از منظر خانوادهجامعه شناسي7621389
14رابطه معرفت و جامعه از ديدگاه علامه طباطباييجامعه شناسي8301389
15نشست علمی پارادایم جامعه شناسی اسلامیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي30931389
16نشست اهمیت نظریه پردازی در علوم اجتماعیتوفیقی جامعه شناسي12231388