ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی ارائه نظریه خانواده درمانگری ساختاری مینوچین و نقد آنتوپخانه محمد زارعیروان شناسي7611397
2تحولات اخیر غرب در روابط پیش از ازدواججان بزرگي مسعودروان شناسي49001394
3روان شناسی اختلافی زن و مردپناهی علی‌احمدروان شناسي49851394
4نشست علمي تحكيم خانوادهسالاري‌فر محمد رضا48211393
5روش درمانگري مذهبيجان بزرگي مسعودروان شناسي24041392
6نشست علمی روانشناسی در نهج البلاغه آموزه ها و روش هاآذربايجاني مسعودروان شناسي21801392
7نشست رواندرمانگري و مشاوره با رويكردي به تحول رواني معنويجان بزرگي مسعودروان شناسي22201391