ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی ارائه نظریه خانواده درمانگری ساختاری مینوچین و نقد آنتوپخانه محمد زارعیروان شناسي8161397
2تحولات اخیر غرب در روابط پیش از ازدواججان بزرگي مسعودروان شناسي49651394
3روان شناسی اختلافی زن و مردپناهی علی‌احمدروان شناسي50581394
4نشست علمي تحكيم خانوادهسالاري‌فر محمد رضا49141393
5روش درمانگري مذهبيجان بزرگي مسعودروان شناسي24841392
6نشست علمی روانشناسی در نهج البلاغه آموزه ها و روش هاآذربايجاني مسعودروان شناسي22151392
7نشست رواندرمانگري و مشاوره با رويكردي به تحول رواني معنويجان بزرگي مسعودروان شناسي22881391