ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی ارائه نظریه خانواده درمانگری ساختاری مینوچین و نقد آنتوپخانه محمد زارعیروان شناسي5771397
2تحولات اخیر غرب در روابط پیش از ازدواججان بزرگي مسعودروان شناسي47361394
3روان شناسی اختلافی زن و مردپناهی علی‌احمدروان شناسي47691394
4نشست علمي تحكيم خانوادهسالاري‌فر محمد رضا45471393
5روش درمانگري مذهبيجان بزرگي مسعودروان شناسي22711392
6نشست علمی روانشناسی در نهج البلاغه آموزه ها و روش هاآذربايجاني مسعودروان شناسي20701392
7نشست رواندرمانگري و مشاوره با رويكردي به تحول رواني معنويجان بزرگي مسعودروان شناسي20641391