ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی ارائه نظریه خانواده درمانگری ساختاری مینوچین و نقد آنتوپخانه محمد زارعیروان شناسي4781397
2تحولات اخیر غرب در روابط پیش از ازدواججان بزرگي مسعودروان شناسي46251394
3روان شناسی اختلافی زن و مردپناهی علی‌احمدروان شناسي46311394
4نشست علمي تحكيم خانوادهسالاري‌فر محمد رضا43771393
5روش درمانگري مذهبيجان بزرگي مسعودروان شناسي21711392
6نشست علمی روانشناسی در نهج البلاغه آموزه ها و روش هاآذربايجاني مسعودروان شناسي19881392
7نشست رواندرمانگري و مشاوره با رويكردي به تحول رواني معنويجان بزرگي مسعودروان شناسي19891391