ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه ...یزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام52301394
2نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انسانيعربي سيد هاديعلم ديني23931394
3نشست آسیب شناسی جریان های تفسیریعلوم قرآني24821390
4نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمیجمشيدي اسداللهعلوم قرآني29121390
5نشست نقد جریان تفسیر فلسفیعلوم قرآني14891390
6نشست منطق فهم قرآنعلوم قرآني13471389
7آسيب شناسي جريان تفسيري سلفيسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني16481389
8جريان تفسيري قرآن گرويسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني14351389
9نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآنیزدان پناه سيديداللهعلوم قرآني25161388
10نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربیکریمی نیا علوم قرآني21441388