ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی (علمی - تخصصی)47پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همه موضوعات62731385
2فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی (علمی - تخصصی)48پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همه موضوعات64221385
3فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی (علمی - تخصصی)49پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همه موضوعات70791385