ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « عینیت و ماهیت و وجود»فیاضی غلامرضافلسفه و كلام41281395
2هیئت علمي گروه فلسفه و كلام27851395
3نشست علمی تخصصی استاد مطهری و عقلانیت در تفکر اسلامیشيرواني علي38971393
4نشست علمی تقریری نوین از برهان وجودیشيرواني عليفلسفه و كلام31111392
5نشست نسبت تجربه ديني و اخلاقيشيرواني علي47761391
6فلسفه دین دیوید هیومفتحعليخاني محمدفلسفه و كلام65611390
7تأملى در پيش‏فرضها و محدوديتهاى سنجش ديندارىموحّد ابطحي سيد محمدتقيفلسفه و كلام35211390
8نشست خود گروی اخلاقیشيرواني عليفلسفه و كلام30631390
9نشست معجزه و معجزه نگاریفتحعليخاني محمدفلسفه و كلام27451390
10نشست وحی و تجربه دینیآذربايجاني مسعودفلسفه و كلام29191390
11نشست تجربه های تفسیری در بوته نقد (تفکر انتقادی و تجربه های تقسیری)21961390
12گروه فلسفه و كلام179531388
13اسلامى سازى معرفت: ديروز و امروزطه جابر العلوانى فلسفه علوم انساني18711379