ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1درسنامه های قرآنی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رونمایی می شوند391398
2بررسی انتقادی مبانی و نظریه های مدیریت دانش، منتشر شد171398
3گروه دانشگاه اسلامی141398
4گروه ارتباطات و آینده پژوهی141398
5کتاب«مبانی جامعه‌شناسی :مفاهیم و گزاره‌های پایه» منتشر شد841398
6کرسی علمی ترویجی«تجربه های عرفانی اهل بیت علیهم السلام» برگزار می شود861398
7گروه همکاری حوزه و دانشگاه721398
8تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غربنفیسی شادیعلوم قرآني1661398
9بررسی انتقادی مبانی و نظریه های مدیریت دانشنعمتی شمس آباد حسنعلیمديريت1301398
10توسعه همکاری های علمی، فرهنگی و بین المللی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و س...1421398
11پیام رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی2561398
12آثار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در چهاردهمین نمایشگاه کتاب استان قم عرضه...1041398
13کتاب بازشناسی نظام سلطه به زودی منتشر می شود1421398
14توسعه همکاری های علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دانشگاه المعارف لبنان1231398
15انتشار هندبوک «اخلاق در اقتصاد و تأمین مالی اسلامی» با مشارکت گروه اقت...1531398
16مقاله پژوهشگران گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه رتبه ب...1141398
17نشست ظهور پارادایم دینی در ادبیات مدیریت جهان برگزار شد641398
18چهارمین مجمع دانشگاه های ایران و جهان عرب1251398
19جامعه‌شناسی علم و فناورینصیری مهدیجامعه شناسي1861398
20کرسی ترویجی«حکم شرعی ورزشهای خطرناک و ضمان ناشی از آن» برگزار می شود1001398
صفحه از 167
تعداد موارد : 3327