اخبار كرسي‌ها - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه http://rihu.ac.ir/ موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث <![CDATA[برگزاری 41 کرسی علمی ترویجی در نیمه دوم سال]]> http://rihu.ac.ir/post/29961/برگزاری-41-کرسی-علمی-ترویجی-در-نیمه-دوم-سال اخبار كرسي‌ها <![CDATA[برگزاري كرسي علمي ترويجي مباني جريان تفسير سلفي]]> http://rihu.ac.ir/post/28811/برگزاري-كرسي-علمي-ترويجي-مباني-جريان-تفسير-سلفي اخبار كرسي‌ها <![CDATA[برگزاري كرسي علمي ترويجي نظريه سبك زندگي تجويزي اسلام]]> http://rihu.ac.ir/post/28815/برگزاري-كرسي-علمي-ترويجي-نظريه-سبك-زندگي-تجويزي-اسلام اخبار كرسي‌ها <![CDATA[پيش اجلاسيه منطق گفتمان قرآن كريم برگزار شد]]> http://rihu.ac.ir/post/25040/پيش-اجلاسيه-منطق-گفتمان-قرآن-كريم-برگزار-شد اخبار كرسي‌ها <![CDATA[برگزاري پيش اجلاسيه كرسي نظريه پردازي منطق گفتمان قرآن كريم]]> http://rihu.ac.ir/post/25045/برگزاري-پيش-اجلاسيه-كرسي-نظريه-پردازي-منطق-گفتمان-قرآن-كريم اخبار كرسي‌ها